Krajevna skupnost Podbočje

www.podbocje.si

Oktober 2022
N P T S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Naslednji dogodek

Ni dogodkov

Obvestilo

Obveščamo vas, da se zaradi koriščenja letnega dopusta,

v času od 24. 6. 2022 do 12. 7. 2022 uradne ure Krajevneskupnosti Podbočje ne bodo izvajale.

GLASOVANJE O 38 PREDLOGIH MED 6. IN 13. JUNIJEM

Glasovanje o 38 predlogih med 6. in 13. junijem - krsko.si

 

 

Od 15. marca do 15. aprila 2022 so občanke in občani mestne občine Krško lahko oddali predloge za projekt, ki ga želijo v svoji krajevni skupnosti ali širše. Mestna občina Krško je prejela 62 predlogov za različna območja. Ali predlagani projektni predlogi ustrezajo kriterijem in merilom, je pregledala najprej občinska uprava, dokončno pa je o tem presodila komisija. Glasovanje o izvedbi projektov, ki jih je predlagala komisija, bo potekalo na spletni strani Mestne občine Krško od 6. junija do vključno 13. junija 2022, svoj glas pa bodo občani lahko oddali tudi na glasovnicah v sprejemni pisarni Mestne občine Krško. Izglasovani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu Mestne občine Krško za proračunsko leto 2023, v katerem jih bo občinska uprava tudi izvedla.

Komisija za izvedbo participativnega proračunaje pripravila seznam izvedljivih projektov po posameznih območjih v skladu s pogoji za uvrstitev na glasovanje.

 

Območje 6:  KS Podbočje in KS Veliki Podlog

  • Sanacija in obnova vegetacije v Športnem parku na Gorici, Veliki Podlog, predlagatelj Žan Hočevar
  • Posodobitev otroškega igrišča in postavitev igral za najmlajše, Veliki Podlog, predlagateljica Maja Menič
  • Pokrita kolesarnica na parkirišču Križaj (Malo Mraševo), Podbočje, Ivanka Jurečič
  • Obnova ograje in otroških igral na Športnem parku Gmajna, Veliki Podlog, predlagatelj Robert Ostrelič
  • Zunanja plezalna stena, Podbočje, predlagatelj Matjaž Jurečič
  • Zaščita brežine nad igriščem v Šutni, Podbočje, predlagatelj Boštjan Burja

Objava razpisov

Vas, spoštovane krajanke in krajani vabimo k sodelovanju in sicer pri:

 

  • Pripravi krajevnega glasila »Krževski zvon«

Prispevke za glasilo lahko oddajo vsi zainteresirani posamezniki, društva, podjetja in ostale organizacije v krajevni skupnosti.

Vse, ki bi želeli objaviti svoj prispevek v krajevnem glasilu pozivamo, da nam pripravljene članke in slikovno gradivo primerne resolucije, pošljete do 29. 4. 2022.

 

  • Podaji predlogov prejemnikov priznanj KS Podbočje

Krajevna skupnost Podbočje podeljuje priznanja zaslužnim občanom, posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam in drugim organizacijam za dosežke, ki imajo velik pomen za razvoj in ugled krajevne skupnosti na gospodarskem, kulturnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem in drugih področjih; za izjemna požrtvovalna in humana dejanja ali splošno koristno delovanje v krajevni skupnosti in izven nje.

Predlog za priznanje lahko podajo občani, Svet krajevne skupnosti, podjetja, društva, zavodi, politične stranke, posamezniki in druge organizacije in skupnosti.

O podelitvi priznanj Krajevne skupnosti odloča Svet krajevne skupnosti, s sklepom.

Oddajo se lahko predlogi za sledeča priznanja: Znak KS, Priznanje KS in Častni krajan. Prejemnika priznanja Mladi upizbere neposredno Osnovna šola Podbočje.

Predlog za krajevno priznanje mora vsebovati:

-       Naziv in naslov predlagatelja ter kontaktno telefonsko številko

-       Vrsto predlaganega priznanja (Znak, priznanje KS ali častni krajan)

-       Podatke o predlaganem prejemniku priznanja (naziv, naslov, kontakt)

-       Obrazložitev k predlogu(vsaj 250 besed)

-       Podpisano soglasje prejemnika, da podatke lahko objavimo v krajevnem glasilu

 

094-3-2022_Predlog_za_podelitev_priznanja_KS_Podbočje_za_leto_2022.doc

 

  • Prijavi otrok rojenih v letu 2021 za podelitev srebrnika KS Podbočje

Krajevna skupnost Podbočje bo, ob prazniku KS Podbočje, podelila spominske srebrnike otrokom, ki so se rodili v letu 2020. Glede na to, da podatkov o rojstvih, zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov ne moremo pridobiti, vas javno pozivamo, da starši svoje otroke skladno s tem pozivom prijavite za podelitev srebrnika.

Do srebrnika so upravičeni otroci, ki so prijavljeni na območju Krajevne skupnosti Podbočje oz. so bili v krajevni skupnosti prijavljeni ob rojstvu.

Podatki, ki jih sporočite so naslednji:

-       Ime in priimek otroka

-       Naslov

-       Datum rojstva

-       Podpisano soglasje staršev, da podatke lahko objavimo v krajevnem glasilu (obrazec soglasja je objavljen na spletni strani KS Podbočje)

 

 

Soglasje za podelitev srebrnikov

 

Razpisna dokumentacija, prijavni obrazci so na voljo v tajništvu KS.

 

Podatke, prispevke, prijave in soglasja nam sporočite po navadni pošti na naslov: KS Podbočje, Podbočje 70, 8312 Podbočje ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

ROK za PRIJAVO je 29. april 2022

 

 

Krževski zvon 2016

Spoštovani !

Obveščamo vas, da je izšla že 17. izdaja krajevnega glasila Krževski zvon, ki si ga lahko ogledate pod zavihkom "KS Podbočje" -->"Krževski zvon" ali s klikom na spodnjo povezavo ...

 

Želimo vam obliko užitkov ob prebiranju.

 

http://www.podbocje.si/index.php/krizevski-zvon 

Turizem

V pripravi!

Krževski Zvon

Dragi krajani!

Približuje se praznik krajevne skupnosti, to je čas, ko vsako leto pripravimo Krževski zvon -glasilo krajevne skupnosti, v katerem spregovorimo o dogodkih, uspehih, pridobitvah, prireditvah preteklega leta. Tudi letošnji Krževski zvon v tiskani obliki je bil poslan v vsa gospodinjstva naše krajevne skupnosti, v elektronski obliki pa si ga lahko ogledate na naši internetni strani na naslednji povezavi Krzevski_zvon_2015.pdf . Ob prebiranju vam želimo veliko zadovoljstva.

Predsednik KS Podbočje

Janez Barbič

Bočje, Bočje

Na robu sanjave ravnine
je Podbočje, naša vas,
kjer se svetla Krka vije,
Bočje mu je za okras.
Sred Podbočja lipa sanja,
stara skoraj dvesto let,
na gostilno se naslanja,
na vso vas otresa cvet.

Podgorjanska vinska cesta
Vije v Gadovo se peč.
cvičkovi deželi zvesta
vsem prijateljem je všeč.
In najbolj znano križišče
že od nekdaj Šutna je,
vsakomur, ki cviček išče,
kaže pot v vinograde.

Ko na Bočje se podamo,
tam je cvička pravega,
srčno ga ponudit znamo,
iz majolke piti ga.
Kdor je v naši fari rojen,
ta je pravi veseljak,
sred vinogradov in cvička
človek mora biti tak.

REFREN:
Podbočje, Podbočje,
moj ljubljeni dom,
če kdaj bom odšel,
vedno vrnil se bom.
Le kdo bi Podbočje
pozabil lahko,
Sušico in ljubke
mostičke nad njo?