Krajevna skupnost Podbočje

www.podbocje.si

Vabilo na ozaveščevalni dogodek: Kako živeti s poplavami ?

Republika Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor

in

Inštitut za vode Republike Slovenije

vabita na ozaveščevalni dogodek

 

KAKO ŽIVETI S POPLAVAMI ?

 

Katere aktivnosti izvaja država za zmanjšanje poplavne ogroženosti ?

Katere evidence v povezavi s poplavami obstajajo in kako do njih ?

Kako do meteoroloških in hidroloških opozoril?

Kako lahko sami čim bolj samozaščitno ravnamo v primeru poplave ?

 

Dogodek bo v četrtek, 19. novembra 2015, ob 18. uri, v sejni sobi A Občine Krško.

 

Na dogodku sodelujeta tudi Agencija RS za okolje (ARSO) in Uprava za zaščito in reševanje RS.

 

Vljudno vabljeni !

Bočje, Bočje

Na robu sanjave ravnine
je Podbočje, naša vas,
kjer se svetla Krka vije,
Bočje mu je za okras.
Sred Podbočja lipa sanja,
stara skoraj dvesto let,
na gostilno se naslanja,
na vso vas otresa cvet.

Podgorjanska vinska cesta
Vije v Gadovo se peč.
cvičkovi deželi zvesta
vsem prijateljem je všeč.
In najbolj znano križišče
že od nekdaj Šutna je,
vsakomur, ki cviček išče,
kaže pot v vinograde.

Ko na Bočje se podamo,
tam je cvička pravega,
srčno ga ponudit znamo,
iz majolke piti ga.
Kdor je v naši fari rojen,
ta je pravi veseljak,
sred vinogradov in cvička
človek mora biti tak.

REFREN:
Podbočje, Podbočje,
moj ljubljeni dom,
če kdaj bom odšel,
vedno vrnil se bom.
Le kdo bi Podbočje
pozabil lahko,
Sušico in ljubke
mostičke nad njo?