Krajevna skupnost Podbočje

www.podbocje.si

Uradne ure

Pisarna Krajevne skupnosti Podbočje je odprta:

SREDA: 13:00 – 17:00

PETEK: 7:30 – 11.30

Za obisk se dogovorite na tel. številki 051-305-404.

ks.podbocje@krsko.si

 

Področja dela in naloge:

 • skrbi za premoženje krajevne skupnosti,
 • sodeluje pri oblikovanju prostorskih aktov,
 • ureja in vzdržuje javne poti drugega reda, določene z odlokom in pravilnikom, ter izvajajo zimsko službo na teh poteh,
 • upravlja s športnimi objekti,,
 • upravljajo z večnamenskimi, skupnimi in kulturnimi objekti,
 • sodeluje pri razvoju športa in rekreacije,
 • daje pobude za varstvo okolja in urejanja prostora,
 • organizira in vodi javne prireditve (športne, kulturne, ipd.),
 • sodeluje z vsemi društvi in klubi pri raznih športnih, kulturnih in drugih prireditvah,
 • sodeluje in predlaga gradnjo komunalnih objektov in naprav,
 • predlaga in sodeluje pri investicijskih vlaganjih v objekte in naprave na območju krajevne skupnosti,
 • predlaga, organizira in vodi akcijo za uvedbo krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti,
 • sodelujejo z občinsko upravo na področju njihovega dela.

Krajevne skupnosti v okviru tega statuta samostojno opravljajo svoje naloge in naloge, ki jih po predhodnem soglasju sveta krajevne skupnosti z odlokom nanje prenese občinski svet, če občina za to zagotovi potrebna sredstva.

Krajevne skupnosti lahko opravljajo poleg nalog navedenih v prvem odstavku tega člena še naloge, ki izhajajo oziroma so povezane z zgodovinskimi, kulturnimi in drugimi značilnostmi krajev.

 

Kaj lahko urejate na krajevni skupnosti:

 • pridobite soglasje/potrdilo o obvestitvi lokalne skupnosti o prireditvi,
 • oddate vloge in pobude, ki se tičejo področij dela krajevne skupnosti,
 • vpogledate v prostorski plan OPN za območje krajevne skupnosti,
 • oddate pobude, predloge, vprašanja.

Česa na krajevni skupnosti ne urejamo:

Na krajevni skupnosti se ne more urediti zadev, ki ne spadajo v delovno področje ali pristojnost krajevne skupnosti. Pogosto se krajevna skupnost zamenjuje z bivšim krajevnim uradom, zato vas obveščamo, da pridobitev mrliških listov, prijava bivališč ali pridobitev osebnih dokumentov na krajevni skupnosti ni mogoča. Navedene zadeve se urejajo na upravni enoti.

 

Financiranje krajevne skupnosti:

Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja krajevnih skupnosti.

 

URADNE URE KRAJEVNE SKUPNOSTI PODBOČJE

Pisarna Krajevne skupnosti Podbočje je odprta:

SREDA: 13:00 – 17:00

PETEK: 7:30 – 11.30

Uradne ure se izvajajo vse srede in petke razen praznikov ali v času koriščenja letnega dopusta. Uradne ure izvaja sodelavka Marjanca Golob. Možno je, da je pisarna v času uradnih ur tudi zaprta, saj je sodelavka v krajevni skupnosti tedensko prisotna le v zgoraj navedenih terminih. V okviru navedenih terminov včasih potekajo tudi usklajevalni sestanki, terenski ogledi ali ostale naloge, ki jih zahteva narava dela.

Kljub temu, da se sodelavka trudi biti v pisarni prisotna v zgoraj navedenih terminih, vam v izogib neprijetnostim vseeno priporočamo, da se za obisk dogovorite na telefonski številki 051-305-404 ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.   

 

Bočje, Bočje

Na robu sanjave ravnine
je Podbočje, naša vas,
kjer se svetla Krka vije,
Bočje mu je za okras.
Sred Podbočja lipa sanja,
stara skoraj dvesto let,
na gostilno se naslanja,
na vso vas otresa cvet.

Podgorjanska vinska cesta
Vije v Gadovo se peč.
cvičkovi deželi zvesta
vsem prijateljem je všeč.
In najbolj znano križišče
že od nekdaj Šutna je,
vsakomur, ki cviček išče,
kaže pot v vinograde.

Ko na Bočje se podamo,
tam je cvička pravega,
srčno ga ponudit znamo,
iz majolke piti ga.
Kdor je v naši fari rojen,
ta je pravi veseljak,
sred vinogradov in cvička
človek mora biti tak.

REFREN:
Podbočje, Podbočje,
moj ljubljeni dom,
če kdaj bom odšel,
vedno vrnil se bom.
Le kdo bi Podbočje
pozabil lahko,
Sušico in ljubke
mostičke nad njo?