Krajevna skupnost Podbočje

www.podbocje.si

KAMNITI MOST

kamniti mostKamniti most je edina ohranjena tovrstna tehnična konstrukcija na območju širše regije. Most s tremi ločenimi odprtinami je grajen iz kamnitih plošč in blokov, ki oblikujejo vmesna stebra, ločne konstrukcije, upornike in kamnito ograjo z velikimi krovnimi ploščami. Njegovo skrbno dognano estetsko formo dopolnjuje položaj vodnega korita, ki s cesto vzporedni tok vode, ko zadane v upornike in steni, skoraj pravokotno preusmeri v za naselje varnejše območje. Dejstvo, da je uporabljen domači gradbeni material (apnenec, rdečkaste barve z več železa) iz bližnjega kamnoloma, samo poudarja pomen tehničnega spomenika in je sestavni del kulturno krajinske celovitosti prostora.

 

 

 

 

Bočje, Bočje

Na robu sanjave ravnine
je Podbočje, naša vas,
kjer se svetla Krka vije,
Bočje mu je za okras.
Sred Podbočja lipa sanja,
stara skoraj dvesto let,
na gostilno se naslanja,
na vso vas otresa cvet.

Podgorjanska vinska cesta
Vije v Gadovo se peč.
cvičkovi deželi zvesta
vsem prijateljem je všeč.
In najbolj znano križišče
že od nekdaj Šutna je,
vsakomur, ki cviček išče,
kaže pot v vinograde.

Ko na Bočje se podamo,
tam je cvička pravega,
srčno ga ponudit znamo,
iz majolke piti ga.
Kdor je v naši fari rojen,
ta je pravi veseljak,
sred vinogradov in cvička
človek mora biti tak.

REFREN:
Podbočje, Podbočje,
moj ljubljeni dom,
če kdaj bom odšel,
vedno vrnil se bom.
Le kdo bi Podbočje
pozabil lahko,
Sušico in ljubke
mostičke nad njo?